Opinie o Nas

Darmowa dostawa od 999zł*

Zwroty i reklamacje
 1. Firma Bardo zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego Produktu bez wad.
 2. Klient może złożyć reklamację w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową, a także jeżeli działania firmy Bardo przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Reklamacje należy składać na adres e-mail: sklep@ebardo.pl  lub w formie listu poleconego na adres siedziby Administratora.
 4. Reklamacja, aby była rozpatrzona, powinna zawierać co najmniej:
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie;
 • opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację;
 • konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji firma Bardo zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Firma Bardo rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail podany przez niego podczas Rejestracji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – firma Bardo naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Klienta informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Firma Bardo nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z firmą Bardo umowy;
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a firmą Bardo.
 • Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium